Trosgrunnlag

BKM Østfold er en kristen menighet, og en del av den internasjonale kristne menigheten; Brunstad Christian Church (BCC).

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår tro. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Historie

Cool Timeline

2018

juni 4

Før 1913

Allerede før 1920-tallet fikk forskjellige personer kontakt med BCC. Det begynte med noen få interesserte her og der, som møttes hos hverandre til husmøter og leste menighetens blad «Skjulte Skatter» sammen. Flere av dem deltok også på BCC sine stevner i Horten, Oslo og Nesbyen.

juni 4

1913

I Sarpsborg var det en liten venneflokk så tidlig som omkring 1913, i Fredrikstad noe senere, tidlig på 1920-tallet.

juni 4

1935

I de neste tiårene vokste menighetene i Østfold, og i 1935 kjøpte menigheten i Fredrikstad sitt eget lokale i Huthsgate 9 i sentrum av byen. Dette var menighetens lokale helt frem til det ble solgt i 1996 ved sammenslåing med Sarpsborg.

juni 4

1975

I 1975 kjøpte menigheten i Fredrikstad feriestedet Furuheim i Borge. Stedet ligger ved Hunnebunnen og har både badeplass og flere hytter. Dette ble et samlingssted for medlemmer lokalt, både Sarpsborg og Fredrikstad, men hit kom også mange andre på besøk, både norske og utenlandske medlemmer av BCC.

juni 4

1980-tallet

Menigheten i Sarpsborg leide lokaler i mange år, og fikk sitt eget da de kjøpe eiendom i Sarpsborg sentrum. Senere bygde de et flott nytt lokale på Borgenhaugen, litt utenfor byen, og dette sto ferdig i 1987. Fram til slutten av 80-tallet hadde noen medlemmer litt sporadisk, egne møter i Halden, men etter hvert begynte disse å delta fast på møtene i Sarpsborg, og ble en del av menigheten der.

juni 4

1996

I 1996 slo menighetene Sarpsborg og Fredrikstad seg sammen til èn menighet og BKM Østfold ble etablert. Fredrikstad solgte da sin eiendom i sentrum, og dro til felles møter i Sarpsborg, frem til et felles nytt bygg sto ferdig på Furuheim i august 1998. Etter en stor felles dugnadsinnsats var det stor glede over denne begivenheten, som i ettertid viste seg å ha stor betydning for det videre arbeidet, ikke minst for barn og ungdom.

juni 4

1998

I 1998 solgte også Sarpsborg sin eiendom på Borgenhaugen. Lokalmenigheten BKM Østfold var nå på rundt 400 medlemmer.

juni 4

2017

I 2017 holder vi fortsatt til på Furuheim, og de fleste aktivitetene skjer her. Menigheten teller nå drøyt 650 medlemmer, hvorav nesten 400 er barn og ungdom.

juni 4

2025

I 2025 viser prognosene at vi kommer til å være 750 medlemmer.

Møte med noen medlemmer

EllenBekkevold

Ellen Bekkevold

“For meg og min familie er det veldig fint å ha mange tilbud sammen med venner som deler vår tro og våre verdier. For oss foreldre er det viktig at barna våre kan utfolde seg i trygghet, utvikle sine evner og utvikles i det gode innenfor trygge, kristne rammer.

ØyvindØstberg

Øyvind Østberg

“Jeg setter stor pris på all den store og sunne virksomheten som foregår i menigheten, som jeg og min familie er en del av. Det er godt å vite at barn og ungdom er trygge og har gode eksempler de kan etterfølge.”

martineRiksfjord

Martine Riksfjord

«BKM Østfold har en aktiv ungdomsflokk med mye engasjement og ulike aktiviteter. Det er godt å kunne finne sin plass og ta del i fellesskapet, der jeg kan bruke mine evner. Jeg er utrolig takknemlig for det jeg som mentor kan være med på, og det har bare vært givende!”