Mangfold og utfoldelse

aarsrapport_bkmostfold_2012_web-500pxMed seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig senter, som et pulserende hjerte for det meste av vår virksomhet. Samtidig er vi også avhengig av å ha gode medarbeidere som bidrar til å løse våre felles oppgaver.

Klikk her for å åpne årsrapporten som PDF (1,5 MB) i ny arkfane

BKM Østfold er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unge ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Østfold og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

De fleste av våre medlemmer er barn og unge, og det aller meste av ressurser og innsats brukes her. Vi opplever at det er en god investering for framtiden å satse på barn og ungdom, og vi ser stadig gode resultater. Nye generasjoner vokser opp og trives og finner sin rolle som deltakere og medmennesker. Vår mål for barn og ungdom er at de kan utvikles i et sunt og godt kristenliv hvor de trives og kan utvikle seg etter de talentene og ønskene de har, og dermed også bli nyttige og gode samfunnsborgere.

U-18 er et nytt og spennende tiltak for at ungdom kan være med og bidra. Prosjektene håndteres på en ypperlig måte av disse unge sammen med sine ledere. Vi ser verdien av å lære unge å arbeide, slik at de kan oppleve nyttig erfaring og ansvarsfølelse som god ballast for voksenlivet.

Overordnet i alt vi gjør er det mennesker som er målet, og vår virksomhet skal fremme trivsel og tilhørighet, respekt og likeverd for våre medmennesker.

Derfor takker jeg alle våre gode medarbeidere, som gjennom hele året har vært med å holde maskineriet i gang. Mange fornøyde og takknemlige deltagere ser tilbake på 2012 som et fint år for BKM Østfold.

Takk til styret som gjør en god jobb med å legge til rette for vår virksomhet, og ivaretar alle nødvendige oppgavene med styring av økonomi og drift m.m. Takk for utmerket samarbeidet i året som gikk.

Sammen skal vi gå videre og utvikle vår virksomhet til beste for våre barn og unge, våre eldre og alle oss midt imellom.

Ole L. Olsen
Forstander BKM Østfold