BKM Østfold 2013

Ole Olsen, forstander BKM Østfold 2013I BKM Østfold har vi i overkant av seks hundre deltakere i alle aldre. Vi gleder oss over at så mange deltar i de aktivitetene som foregår på vårt menighets- og aktivitetssenter på Furuheim. Søndagsskole for de minste, ungdoms- og sportsarrangementene, sang og musikk, møter og gudstjenester, og ikke minst seniortreffene for de som er kommet lengst opp i årene, er slike “vannhull” hvor vi møtes og trives i vår felles kilde for liv og samfunn.

BKM Østfold er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fikk han særlig frem det personlige i kristenlivet. Med en spesielt stor omsorg for barn og ungdom ble han på flere måter en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Østfold.

Brunstad er en betydelig del av vår virksomhet og vårt satsingsområde. Den utbyggingen som har vært og forgår i dag på Brunstad er og vil bli til glede og nytte for alle våre medlemmer her i Østfold. Det er store forventninger knyttet til bruken av det anlegget som nå bygges. Både bo- og konferansefasiliteter, og ikke minst anlegget for sport og idrett vil dekke våre behov på en utmerket måte. Brunstad er et viktig misjonssenter, også for BKM Østfold.

Vår mål for barn og ungdom er at de kan utvikles med sunne og gode kristelige verdier. Vi mener disse verdiene fremmer både livsgleden og mestringsgleden for hver enkelt.

I alt vi gjør er det mennesker som er målet, og vår virksomhet skal fremme trivsel og tilhørighet, respekt og likeverd, hvor hver enkelt skal kunne utvikle og utfolde seg på tvers av kjønn, fysikk, kultur og andre forutsetninger.

Dette er kun mulig med gode medarbeidere og god samarbeidsånd, hvor vi drar sammen mot vårt felles mål. Et slikt år ble det for oss i 2013.

Derfor takker jeg alle som har bidratt til dette i året som er gått, og gleder meg til de kommende år!

Ole L. Olsen,
Forstander BKM Østfold

Regnskap BKM Østfold 2013

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013