Aktiviteter

Søndagskolen

Hver søndag under menighetsmøtene holdes søndagsskole for barna, og barn fra tre til tolv år samles i en til to timer med bibelens historier i fokus.

 Trosopplæring

Hvert år tilbys alle i 10. klasse å være med på bibelundervisning, som er et trosopplæringsprogram. I 2013 har 19 ungdommer deltatt, tretten jenter og seks gutter.

U18

Etter sitt andre år er tilbudet U18, for alle mellom tretten og atten år, blitt en fast aktivitet i BKM Østfold.

Ungdom

I BKM Østfold er ungdomsgruppa mellom 13 og 36 år på omtrent 280 personer. Høsten 2013 økte gruppa med 17 nye trettenåringer. Ungdommene har sine faste samlinger på Furuheim hver fredag.

Senior

Menighetens seniorer er en engasjert gruppe som deltar i det meste av programmet. I tillegg har de sine egne samlinger, hvor drøyt tjue personer møtes.

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013