Brunstad – vårt felles sted

IMG_8137 Brunstad årsrapport

Brunstad, vårt felles stevnested siden 1956, har en sentral og viktig plass for vår lokalmenighet. Voksne og barn deltar flere ganger i året aktivt på konferanser og andre samlinger på Brunstad.

I tillegg til å være en sentral plass for vår åndelige oppbyggelse, brukes de gode fasilitetene også når våre medlemmer ferierer på stedet. Men muligheten for å drive med sport og idrett er begrenset. Det ønsker Stiftelsen Brunstad Konferansesenter å gjøre noe med, og har nå satt i gang en utbygging for å legge til rette flere aktivitetstilbud for våre barn og unge.

BKM Østfold ønsker å støtte en slik utbygging økonomisk. Mer om dette kan leses om i vår årsrapport for 2012.

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013