Furuheim Barnehage

bhg-stor

Furuheim Barnehage eies og drives av BKM Østfold, og ble startet i august 2008. Barnehagen holder til på Furuheim, med et nærmiljø der barna finner mange utfordringer og opplevelsesmuligheter. Barnehagen har et stort inneareal med gymsal. Drøyt 40 barn og tolv ansatte er fordelt på tre avdelinger.

Furuheim Barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforbund. I 2013 har hovedtemaet vært “vennskap”, i samarbeid med foreldrene og Fredrikstad kommune.

Hver onsdag er det åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen. Her kan de leke, få sosiale relasjoner og være med på mange spennende aktiviteter.

Furuheim Barnehage har som mål å ha trygge og lekende barn. Her får barna muligheten til et rikt og variert læringsmiljø i trygge og gode omgivelser. Barnehagen drives etter Kunnskapsdepartementets ”Lov om barnehager”.

Formålet er som beskrevet i loven: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Furuheim barnehage formidler verdier som er forankret i norsk kultur samt lærer barna om Jesus og de kristne grunnverdier.

image

 

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013