Investeringer

I takt med at menigheten vokser i både engasjement og i størrelse, begynte vi arbeidet med å anlegge større parkeringsplass. Furuheim ligger på historisk grunn med rester fra bosettinger tilbake til bronsealderen, og da vi skulle utvide parkeringsplassen måtte arealet først klareres fra riskantikvaren/Kulturhistorisk museum. Dette forsinket prosessen noe, men i løpet av 2013 var prosjektet ferdigstilt og vi hadde utvidet med ca 30 biloppstillingsplasser. Parkeringsplassen var en vesentlig investering, og den eneste av størrelse i 2013.

parkeringsplass

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013