Møter og samlinger

sf_11[1]

BKM Østfold har mange aktiviteter og bruker sitt forsamlingslokale Furuheim ofte. Søndager samles menigheten til gudstjeneste, samtidig som barna får delta på søndagsskolen. Fredager er det ungdomsamling. Seniorsamlinger og trosopplæring er det en gang i måneden. I tillegg arrangerer BKM Østfold jevnlig fester i forbindelse med høytider, brylluper og begravelser som berører medlemmene.

I 2013 ble også følgende markeringer og arrangementer gjennomført:

 • 3 bryllup
 • 1 begravelse
 • 17. mai arrangement
 • Årsmøte
 • Avslutningsfest for de som har fulgt trosopplæringsprogrammet
 • Ungdomstur Europa rundt
 • Sommeravslutning
 • Sankthansfeiring
 • Dåp
 • 2 ungdomsfester, blant annet julebord
 • Julemesse
 • Julebord for seniorer og alle over 50 år
 • Juletrefest for barn og ungdom
 • 2 aktivitetsdager for barn og ungdom

De fleste medlemmene i BKM Østfold har også deltatt på stevnene som ble arrangert av Brunstad Christian Church i 2013.

diagram

 

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013