Årsberetning BKM Østfold 2013

2013 var et år med svært høy aktivitet.

En viktig bærebjelke i vår økonomi er de frivillige gaver som kommer inn hver måned fra våre engasjerte medlemmer.

BKM Østfold har lange tradisjoner for å drifte sin organisasjon med solid økonomi, og 2013 var ikke noe unntak. Regnskapet for 2013 viser sum driftsinntekter på NOK 15 591 845 og et overskudd på NOK 12 072 038. Overskuddet overføres til egenkapitalen som etter dette er på NOK 44 576 828.

BKM Østfold skal om få år investere i nye og større lokaliteter. Det blir enten en stor utvidelse på nåværende eiendom eller en storstilt utbygging på en annen eiendom. I den sammenheng har medlemmene i BKM Østfold satt i gang en målbevisst sparing slik at egenkapitalen minst er 50% når investeringene starter.

Arbeidet med reguleringsplanen for vår nåværende eiendom er startet opp nå i 2013 og vil sannsynligvis pågå i ca. 2 år før den er ferdig.

En utvidelse av vårt menighetssted her i Østfold for bl.a. å tilrettelegge bedre for barn og ungdom, vil ha stor betydning for BKM Østfold. Vi ønsker derfor å bidra til å realisere prosjektet ved å samle inn midler til BKM Østfold for å øke prosjektets egenkapital. BKM Østfold ser dette som en god investering for menighetens virksomhet i de kommende tiår.

Styret arbeider videre etter de tradisjoner og verdier som BKM Østfolds virksomhet alltid har vært tuftet på, – enhet, rettferdighet, sunn økonomi og hardt arbeid!

I løpet av 2013 er det foretatt en endring i styret. Styret i BKM Østfold består av Solfrid F. Kronstad, Judith Ådalen, Trond Andersen og Morten Ådalen.

Morten Ådalen, styrets leder

 Styret i BKM Østfold

untitled-9330 styre furuheim 2014_2

F.v. Morten Ådalen, Trond Andersen, Solfrid Kronstad, Judith Østermark Ådalen

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013