Søndagsskolen

IMG_7120 - Kopi

Hver søndag under menighetsmøtene holdes søndagsskole for barna, og barn fra tre til tolv år samles i en til to timer med bibelens historier i fokus.  Omtrent 180 barn går på søndagskolen, og vi er fordelt på to grupper: «Lille søndagskolen» for barn fra tre til seks år, og «Store søndagsskolen» for barn fra syv til tolv år. 20 unge og voksne er med som ledere, og med blant annet sang, skuespill, dukketeater og fortelling inkluderer de barna og gjør bibelens historier levende. Noen ganger avsluttes søndagsskolen med å spise kveldsmat sammen.

Flere av lederne har utdanning og erfaring innen skole og barnehage, og legger vekt på at undervisningen skal være pedagogisk. På søndagsskolen skal barna møte omsorg og interesse fra de voksne, de skal føle seg velkomne og bli sett i samlingen.

Målet er at søndagsskolen skal være et høydepunkt for barna, der de trives, får inspirasjon til å tro, blir sett, og får utfolde seg.

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013