Trosopplæring

Hvert år tilbys alle i 10. klasse å være med på trosopplæring. I 2013 har 19 ungdommer deltatt, 13 jenter og 6 gutter. De samles en gang i måneden. I løpet av opplæringsperioden har de også to helgeturer.

Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Flere har uttrykt at de får mer ut av trosoppbyggelsen i menigheten etter et slikt kurs.

Kurset legger stor vekt på engasjement fra de som deltar. De inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Programmet avsluttes tidlig på sommeren med en fest for hele menigheten.

Brunstad Kristelige Menighet i Østfold – Årsrapport 2013