Forside

261Ole_redigerad-1Enda et driftsår er tilbakelagt, og det er med glede og motivasjon vi kan se tilbake på 2014. Brunstad Kristelige Menighet Østfold har gjennom mange tiår utviklet seg til en den mangfoldige virksomheten vi har i dag, med aktiviteter så godt som hver dag og drøyt 600 aktive personer.

For oss er det ikke omfanget og størrelsen det kommer an på – det som betyr noe er at det enkelte individ opplever å være inkludert og respektert, at det de deltar på i BKM Østfold gir en verdi i deres personlige utvikling.

For å gi disse menneskene en god opplevelse er vårt største engasjement å bygge gode rammer for den aktiviteten som tilbys. Vårt mål er å nå alle brukergrupper, med spesielt vekt på barn og ungdom. En god og trygg start på livet handler om å bygge sosiale relasjoner, og å utvikle sine interesser og egenskaper. Det skal alle barn og unge oppleve i aktivitetene våre.

44% av medlemmene  i BKM Østfold er under 18 år, og det meste av aktivitetene våre retter seg mot nettopp disse. BKMs grunnlegger Johan Oscar Smith hadde også spesielt tanke for å inkludere barn og ungdom, og var oppmerksom på deres behov. Dette engasjementet står fortsatt sterkt i vårt program og danner grunnlaget for et aktivt felleskap på tvers av generasjoner.

For å holde i gang det store engasjementet vi har i dag kreves innsats av en rekke frivillige personer, og vi opplever stor begeistring fra unge og eldre som ønsker å bidra. Ekte giverglede preger de som vil gjøre noe godt for andre og for fellesskapet. Vår styrke er ikke noen få ressurssterke eller velstående, men at vi løfter i flokk. Det skaper verdier for hele virksomheten.

Derfor en hjertelig takk til alle for et fint år!

Ole L. Olsen,
Forstander BKM Østfold

Les årsregnskapet for 2014

Årsrapport 2014 – Brunstad Kristelige Menighet i Østfold