Året 2014

Vår virksomhet foregår hovedsakelig på vårt aktivitetssenter Furuheim. Lokalet har samlingssal, kjøkken, gymsal og flere aktivitetsrom. Med sin nærhet til vannet byr stedet på mye mer. Kunstgressbane, bryggeområde med egen båt, lekeplass og friluftsområde gjør at medlemmer i alle aldre trives på stedet, og vi kan tilby forskjellige aktiviteter inne og ute.

Les mer om våre aktiviteter i årsrapporten fra 2013.

BKM Østfold eier og driver Furuheim barnehage. Du kan lese mer om barnehagen i årsrapporten fra 2013.

Det er høyt tempo i BKM Østfold.

BKM Østfold har mange aktiviteter og bruker sitt forsamlingslokale Furuheim ofte. Medlemmene samles til gudstjeneste på søndager, samtidig som barna får delta på søndagsskolen. Ungdommene har fast samling på fredager, mens seniorsamlinger og trosopplæring foregår en gang i måneden. I tillegg arrangerer BKM Østfold jevnlig fester i forbindelse med høytider, brylluper og begravelser som berører medlemmene.

Det er totalt ca 600 i BKM Østfold, hvorav ca:

 • 265 stk under 18 år

 • 195 stk 18-36 år

 • 140 stk over 36 år

I 2014 ble, i tillegg til de faste samlingene, også følgende markeringer og arrangementer gjennomført:

Januar – Februar
 • Med akebrett og varme klær dro ungdommene til Fredriksten Festning for å ake, leke i snøen og spise pizza.
 • Snøen lavet ned, og skapte god stemning rundt alpinturen til ungdom under 18 år.
 • En annerledes ungdomssamling ble holdt i februar. Etter oppbyggelsesmøte ble det arrangert pokerturnering med premiering av beste utkledning.
 • Det ble arrangert en inspirasjonsfest for alle medlemmer, med god mat, oppbyggelse og informasjon om vår spareplan i Golden Heart prosjektet.
 • Den årlige vinterturen for ungdom gikk i 2014 til menighetens rekreasjonssted Vatnalia. 174 ungdommer fra 13 – 36 år kunne boltre seg med snø, ski, hoppkonkurranse og andre vinteraktiviteter.

jan-mars

Mars – April
 • Den årlige konferansen for kvinner ble holdt på Brunstad i mars, og mange av medlemmene i BKM Østfold var tilstede.
 • I mars arrangerte ungdom under 18 år en aktivitetsdag for barna, med aktiviteter som hoppeslott, fellesleker og mat.
 • Mange fra BKM Østfold reiste på påskekonferansen på Brunstad, som samlet rundt 9000 medlemmer fra hele verden.
 • I april ble det arrangert årets andre inspirasjonskveld, for å samles rundt det å kunne gi den kommende generasjon gode og trygge rammevilkår.

mar-april

Mai – Juni
 • Ungdom med interesse for dataspill samlet seg på Furuheim til LAN en helg i mai.
 • En fredagskveld i mai samlet konkurransefylte ungdom seg til bowling, lazerworld og biljardturnering.
 • Søndag 4. mai ble det arrangert konsert på Furuheim, i regi av Helge Ankers Orkester.
 • Søndag 11. mai ble det gjennomført barnevelsignelse på Furuheim, hvor 11 barn ble velsignet.
 • Torsdag den 15. mai fikk seniortreffet besøk fra BKM Grenland. Det var samlet ca 60 venner til oppbyggelse, samfunn og trivsel.
 • 9.-11. mai tilbrakte ungdommene på trosopplæringen en fantastisk helg på Vatnalia.
 • 16. mai samlet ungdommen seg på Furuheim, hvor de tok imot ungdommen fra BKM Tønsberg til oppbyggelse, underholdning og god mat.
 • Is, brus, pølser og korps var på plass da Norges grunnlov skulle feires med 200 år. Furuheim var fylt med spente barn og feststemte voksne, og forventningene ble innfridd.
 • 1. juni var vi samlet til avslutning for 19 ungdommer som hadde deltatt på trosopplæring dette året.
 • For å markere slutten av skoleåret og begynnelsen på sommeren ble det arrangert en ungdomsfest på Furuheim hvor de også kunne nyte sommerkvelden på vårt strandområde.
 • Årets sommerfest samlet barn, ungdom og voksne til grilling og aktiviteter for barn og ungdom.
 • St.Hans ble feiret på Furuheim.

mai-juni

Juli – August
 • Sommerkonferansen på Brunstad er et årlig høydepunkt, og mange av medlemmene i BKM Østfold deltar.
 • En lørdag i august møtte 40 jenter under 18 år opp på Furuheim, og tok i mot ca 40 jenter fra BKM Eiker. De tilbrakte dagen sammen på utflukt med aktiviteter.
 • I august ble det arrangert dåp.
 • På høstens første ungdomssamling ble det ønsket velkommen til 17 nye ungdommer.

juli-aug

September – Oktober
 • Høstens nye kull på trosopplæring dro på sin første samling til fjells.
 • Seniortreffet ble i oktober arrangert med besøk av seniorer fra BKM Sandefjord.
 • Konferansen for menn på Brunstad var naturlig samlingssted for mange av medlemmene i BKM Østfold.

sept-okt

November  -Desember
 • Den tredje inspirasjonsfesten til BKM Østfold ble holdt i november.
 • Fredag 7.11 hadde ungdommen leid en del av Sarpsborghallen, og litt over 100 personer var samlet til en aktivitetskveld, med påfølgende besøk på en pizzarestaurant.
 • 3. november ble det holdt barnevelsignelse, hvor syv barn ble velsignet.
 • Det ble i november holdt 50-års fest for et medlem i BKM Østfold, og mange unge og gamle var med og feiret jubilanten.
 • Det ble arrangert temakveld for medlemmene i BKM Østfold, hvor det blant annet ble fortalt fra misjonsarbeidet i Europa.
 • 23. november var det igjen gjort klart til den årlige Furuheimdagen. Dette har blitt en tradisjon de siste årene, og mange av medlemmene deltar.
 • Tradisjonen tro ble det også i 2014 avholdt julebord for seniorgruppa, hvor seniorer fra BKM Horten var invitert.
 • Søndag 21. desember var det klart for julens store familiefest, nemlig juletrefesten.
 • I romjulen samlet medlemmene seg til aktivitetsdag i Sarpsborghallen.
 • Det ble arrangert julefest for ungdommen i desember.

nov-des

Årsrapport 2014 – Brunstad Kristelige Menighet i Østfold