Golden Heart

DJI_0011_dronebildet_furuheim

Golden heart er et satsingsprosjekt for alle lokalmenighetene i Brunstad Kristelige Menighet, og ble startet i 2011 for å styrke menighetenes økonomi. Etter finanskrisen i 2008 har bankene vært restriktive med lån overfor ideelle organisasjoner, og særlig kirkesamfunn. Det er derfor vi har satt oss et mål om å ha minst 50% egenkapital før vi går i gang med et eventuelt prosjekt, for eksempel en utbygning. De oppsparte midlene skaper også økonomisk forutsigbarhet og fleksibilitet, som særlig kommer barna og ungdommen til gode. 50% egenkapital er allikevel kun et minstekrav, og praktisk sett er det langt morsommere å spare opp midler i forkant av et prosjekt enn å måtte nedbetale et lån i etterkant, slik at egenkapitalen godt kan være 80% eller mer når vi går i gang med et projekt.

I den forbindelse er det utviklet et dataprogram som beregner veksten i en lokalmenighet, og behovet for nye fasiliteter. I BKM Østfold er det beregnet at medlemsmassen vil øke betraktelig de neste årene, slik at dagens fasiliteter på Furuheim blir for lite. Vi merker dette allerede på store arrangementer, hvor det praktisk talt er helt fullt. Golden Heart beregner da hvor stor kapasitet vi trenger for å tilfredsstille veksten de neste 30 årene. Utfra dette har vi funnet ut at BKM Østfold på sikt trenger et nytt lokale, og vi har begynt å samle inn nødvendige midler for å finansiere denne utbyggingen.

Årsrapport 2014 – Brunstad Kristelige Menighet i Østfold