Info fra styret

BKM Østfold har lange tradisjoner for å drifte sin organisasjon med en svært god og sunn økonomi, og dette gjelder også for 2014. Regnskapet for 2014 viser sum driftsinntekter på NOK 16 522 415 og et overskudd på NOK 5 465 393. Overskuddet overføres til egenkapitalen som etter dette er på NOK 51 121 213.

BKM Østfold skal om få år investere i nye og større lokaliteter. Det blir enten en stor utvidelse på nåværende eiendom eller en storstilt utbygging på en annen eiendom. I den sammenheng har medlemmene i BKM Østfold satt i gang en målbevisst sparing slik at egenkapitalen minst er 50% når investeringene starter. Denne spareplanen skal sikre de fremtidige generasjonene i BKM Østfold gode rammevilkår for sin virksomhet.

I løpet av 2014 har BKM Østfold kjøpt aksjer i Vinterbro AS. BKM Østfold eier med dette aksjekjøpet 16,67% av aksjene i Vinterbro AS. Selskapet har bygget en ishall på Vinterbro. Dette medfører at BKM Østfold kan tilby aktiviteter som vi ikke har kunnet tilby tidligere.

Medlemsmassen er omtrent uforandret. BKM Østfold består ved utgangen av 2014 av cirka 600 medlemmer.

Styret arbeider videre etter de tradisjoner og verdier som BKM Østfolds virksomhet alltid har vært tuftet på, – enhet, rettferdighet, sunn økonomi og hardt arbeid!

Morten Ådalen, styrets leder

Klikk her for å se årsregnskapet for 2014

Styret i BKM Østfold

untitled-9330-styre-furuheim-2014_2

F.v. Morten Ådalen, Trond Andersen, Solfrid Kronstad, Judith Østermark Ådalen

 

Årsrapport 2014 – Brunstad Kristelige Menighet i Østfold