Investering

vinterbro-ishall

BKM Østfold er en menighet med et høyt aktivitetsnivå, og hvor idrett inngår som en naturlig del av hverdagen for mange av medlemmene. Sportslige aktiviteter er svært positivt for barn og ungdom, og viktige verdier som samarbeid og lagånd bygges effektivt med sport som ramme.

Derfor har BKM Østfold i år investert i en ishockeyhall på Vinterbro. Ettersom ishallene i Østfold allerede er fullbooket, har dette tiltaket allerede blitt til stor glede for ungdommene som interesserer seg for ishockey.

Vinterbro Ishall er bygget over to etasjer og har et samlet bruksareal på 2677 m2. I første etasje er isbanen med tilhørende fasiliteter, to moderne garderober og næringsarealer. I annen etasje er det en stor oppvarmet kantine med mange sitteplasser og kiosksalg, utgang til tribunen og utsyn til banen. Det er også moderne næringslokaler hvor flere lokale firmaer har sine kontorer.

 

Årsrapport 2014 – Brunstad Kristelige Menighet i Østfold