Forside

2015 - et festår!

2015 var et motiverende og innholdsrikt år for BKM Østfold, hvor mye handlet om to store fester. 

Økonomi

styretBKM Østfold har lange tradisjoner for å drifte sin organisasjon med en svært god og sunn økonomi, og dette gjelder også for 2015.

Furuheim Barnehage

sommeravslutningIMG_5553Furuheim Barnehage eies og drives av BKM Østfold. Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser i Skjærviken i Fredrikstad kommune.

Vår virksomhet

julebord for ungdommen

Oppbyggelsen på den kristne tro er kjernen i all virksomheten i BKM Østfold. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen som Guds ord, og den læren og de verdier som menighetens grunnlegger Johan Oscar Smith stod for.

Høydepunkter 2015

sommeravslutningIMG_5670

I tillegg til våre faste samlinger rundt troens ord, feiret vi i BKM Østfold en 80-årsfest, tre brylluper, dåp og barnevelsignelse i 2015. Vi vil også utheve følgende høydepunkter i 2015:

Det er 615 medlemmer i BKM Østfold 2015

Under 13 år

Mellom 13 - 36 år

Over 36 år