2015 – et festår!

2015 – et festår!

2015 var et motiverende og innholdsrikt år for BKM Østfold, hvor mye handlet om to store fester.


Vårhalvåret var preget av sommerens store høydepunkt – “Teltfesten” på Brunstad. Her var BKM Østfold arrangører og inviterte til storfest sammen med nabomenigheten fra Oslo/Follo. 4500 gjester ble tatt i mot i to telt ved Oslofjord Convention Center i Vestfold.


Ikke nok med det – i april ble vi tildelt jobben med å arrangere “Brunstadfest” våren 2016, og siste halvår av 2015 handlet i stor grad om å planlegge dette.


En hovedsak for “Brunstadfesten” var misjonsarbeidet, og BKM over hele verden bidro til en rekordstor misjonskollekt. Ungdommene i BKM Østfold deltok i alle ledd med å planlegge de to festene – ikke minst med musikk, sang og sceneshow.


Det er er alltid interessant og spennende å følge med på noe som er dynamisk og i utvikling – der skjer det noe, der er folk engasjerte. Og slik har vi opplevd BKM Østfold i 2015. Vår visjon er også at medlemmene skal oppleve at de kan utfolde seg og bidra med evner og interesser.

Gode og trygge ramme for barn og ungdom er en av grunnverdiene for oss. Deltakelsen i BKM Østfold skal gi mulighet til å utvikle personlighet og evner i et miljø hvor de har positive sosiale relasjoner. Vi tror at det man opplever som barn og tenåring er veldig viktig for et menneske, og ønsker å gi våre medlemmer en god start på livet.


Nå ser vi fram mot nye utfordringer og nye høydepunkter i 2016. Med mange gode medarbeidere som brenner for å bidra til fellesskapets beste er det med stor glede vi møter et nytt år!

Ole L. Olsen

Forstander

oleLolsen