Vår virksomhet

Vår virksomhet

Oppbyggelse og trivsel

Trosoppbyggelse

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, det er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår aktivitet. Vi tror på et personlig liv i troens lydighet – å være Jesu etterfølgere. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap.

Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Han var ikke ute etter å bygge en stor menighet, men at de menneskene som var interessert fikk et personlig kristenliv. Smith var opptatt av at hver enkelt kunne trives og utvikles etter sine forutsetninger.

Vår visjon også i dag er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Et mål er at alle skal føle seg inkludert, respektert og verdifull i vårt fellesskap.

Hver søndag samles menigheten til møte på Furuheim. Møtene er uformelle,  og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg. I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Søndagskole BKM Østfold

Søndagsskole

Omtrent hver søndag har vi søndagsskole samtidig som vanlig møte. Drøyt 150 barn møtes her, fra de er tre-fire år og til de er tenåringer. Rundt 20 unge og voksne er med og arrangerer søndagsskolen. Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus.

Ungdom BKM Østfold

Ungdom

Når omtrent 45% av medlemmene er i ungdomsalder er det naturlig at mye engasjement og aktivitet skjer nettopp her. I BKM Østfold er vi 290 medlemmer mellom 13 og 36, og på en vanlig samling er vi rundt 180 personer.
Fredager er ukens høydepunkt for ungdommene i BKM Østfold – dette er deres kveld. De samles på Furuheim og har først et møte med oppbyggelse, deretter trivsel utover kvelden, med mat og forskjellige aktiviteter.

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle i 10. klasse å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar. De inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge. Programmet avsluttes tidlig på sommeren med en fest for hele menigheten.

Senior samles en gang i uken

Senior

Omtrent ukentlig samles seniorene i BKM Østfold til en hyggelig og lang lunsj på Furuheim. For mange er disse samlingene et av ukens høydepunkt, hvor de kan møte venner i et rolig og avslappet miljø. Jubilanter blir vanligvis markert og de samles også rundt spill, utlodning og god mat.

Denne gruppen drar også ofte på dagsturer, ut i naturen, på museum eller på besøk til en seniorgruppe i en annen lokalmenighet.