Året 2016 – høydepunkter

Året 2016 - høydepunkter

Det er mange arrangementer i løpet av et år i en stor, aktiv menighet som BKM Østfold. Året 2016 var intet unntak, kanskje snarere tvert imot. Som medarrangør av misjonsfesten “Brunstadfest”, var første halvdel av 2016 en tid da dette engasjerte både unge og eldre. Dette kan du lese mer om her.

Vår virksomhet består av blant annet gudstjenester søndag, søndagsskole for barna, ungdomsarrangementer, seniortreff og flere andre fester og samlinger.

Du kan lese mer om våre faste aktiviteter i årsrapporten for 2015.

Høydepunkter 2016

For 2016 ønsker vi å trekke frem noen høydepunkter og litt av mangfoldet medlemmene deltar på i løpet av året.

Blant annet sto menigheten for feiringen av fire brylluper og en begravelser, i tillegg til jubileet for en femtiåring.

Familiedag på Furuheim er en attraktiv begivenhet som samlet store og små, på ski, i akebakken og rundt bålet.

Ungdommene fra BKM Holstebro, Danmark, kom på besøk til Furuheim. Sammen med ungdommene fra BKM Østfold var de med på en helg med aktiviteter for enhver smak: vollyeball, ishockey, tur til Sverige, slalom, ishockey og badeland. På lørdag kveld var det samling med trosoppbyggelse, musikk og underholdning.

Ungdommen dro til BKM Tønsberg for å feire 16.mai-fest sammen med ungdommen der.

Alt som hører med til 17. mai-feiringen av is, pølser, leker og underholdning, fant sted på vårt eget aktivitetssted etter endt program i byer og på barneskoler.

Seniorgruppa holdt sommerfest en formiddag i juni.

Fredag 17. juni var det take-off-samling i forbindelse med at 197 ungdommer fra BKM Østfold skulle til USA senere på sommeren.

En søndag i september ble det avholdt et kort møte på Furuheim før medlemmene møttes ved Kolbjørnsviksjøen i Aremark, for en felles utfluktsdag med hele menigheten.

220 ungdommer deltok på ungdommens julebord, en kveld hvor trosopplæring og underholdning står på programmet.

En kveld i januar samlet ungdommen seg til aktivitetsdag, med kortspill, sjakk, kanonball og volleyball.

I april var BKM Østfold med å arrangere misjonsfesten “Brunstadfest”- etter et år med planlegging og forberedelser.

Trosundervisningens faste vårtur gikk i år til Vatnalia, en fjellgård eid av BKM Grenland. 12 ungdommer i tillegg til voksne var med på turen.

Familie og venner var med da det ble feiret at 16 ungdommer gikk over i voksenlivet. Et år på trosopplæring ble avsluttet med en høytidelig markering.

Et innholdsrikt halvår i BKM Østfold ble feiret med en sommeravslutning for hele menigheten.

197 ungdommer var med på tur til USA i august, en tur som hadde vært planlagt og jobbet for i lang tid.

Seniorene samlet seg før jul til juleavslutning.

Juletrefest er en årlig tradisjon som mange barn gleder seg til. Vi fikk blant annet høre juleevangeliet, se fremføring av fortellingen om Papa Panov, dansehow og barnekoret.

Medlemmene i BKM Østfold deltar også på BCC konferanser på Oslofjord Convention Center i Vestfold. I 2016 ble det gjennomført 7 stevner, blant annet påske-, sommer- og nyttårskonferanser.

Mange av barna i BKM Østfold deltar også ukentlig i aktiviteter i regi av de selvstendige foreningene Aktivitetsklubben Østfold, Østfold Vokal og Musikk og Xercize Zport. Disse foreningene baserer seg på et kristent trosgrunnlag, og har et bredt sports- musikk- og aktivitetstilbud for barn.