Engasjert menighet

Engasjert menighet

Enda et år er lagt bak oss, og for oss i BKM Østfold har 2016 vært et spennende og innholdsrikt år.

Første del av 2016 handlet mye om misjonsfesten vi arrangerte i april. Dette er en internasjonal fest som direktesendes til menigheter i hele verden. Turen ungdommene hadde til USA står også igjen som et felles høydepunkt i vår historie.

Selv om vi er en stor menighet med mye aktiviteter er engasjementet verdifullt gjennom ett og ett individ. Derfor er det overordnet for hele virksomheten at vi skal legge til rette for at medlemmene trives og kan bidra med sine evner og interesser, og oppleve sin deltakelse som verdifull. BKM Østfold skal være et sted de kan utfolde seg og utvikle seg slik de ønsker for sine liv.

For oss er det viktig at alle våre aktiviteter er bygget på gode og trygge verdier. Da kan deltakerne oppleve at de blir inkludert og respektert. Det tror vi også er grunnlaget for at medlemskapet oppleves som verdifullt.

De siste årene har vi satset ekstra på å styrke tilbudet for barn og ungdom, og i 2016 er tilbudet større og flere er engasjert. Vi har også hatt en del samlinger for de som jobber med disse aktivitetene, for å bli mer bevisst sin rolle som mentor og leder for barn og ungdom.

På grunn av mange gode og dedikerte medlemmer er det med stor glede vi ser tilbake på 2016. Vi gleder oss også til de neste årene med nye oppgaver og videre utvikling sammen.

Ole L. Olsen

Forstander BKM Østfold