Furuheim barnehage

Furuheim barnehage

Furuheim Barnehage eies og drives av BKM Østfold.

Barnehagen holder til i naturskjønne omgivelser i Skjærviken i Fredrikstad kommune. Her har barna fine plasser inne og ute, for mange spennende utfordringer og opplevelser i løpet av dagen. Barnehagen disponerer et stort, kupert uteområde, og har skog og vann i umiddelbar nærhet. Like utenfor porten kan vi ta bussen og dra på lengre dagsturer.

Barnehagen er i stadig utvikling og har vært det siden oppstarten i 2008. Vi er i dag en heltidsbarnehage med plass til 33 barn i alderen 0-6 år, avhengig av aldersfordelingen. Barna blir tatt vare på av ti ansatte, som utgjør 8 årsverk.

Barnehagens fokus

Barnehagen er opptatt av å legge til rette så hvert enkelt barn skal ha gode forutsetninger for å utvikle seg selv. Dette gjennomføres f.eks. ved hjelp av årsplanen, som utarbeides av de ansatte. Vi legger stor vekt på lek – og den viktige læringen som skjer gjennom lek, som språk, relasjoner, sosiale ferdigheter og motorikk. Barnehagen har det siste året jobbet mye med prosjektarbeid. Dette vil si at de voksne legger til rette for små og store prosjekter innenfor de temaene barna er opptatt av.

Et prosjekt kan være fra noen timer til over flere måneder. Her legger de voksne inn både begreper og tallforståelse alt etter hva temaene er.

Barnehagen skal formidle verdier som er forankret i vår kultur. Vi skal lære barna om Jesus og de kristne grunnverdiene, og vi markerer kristne høytider.

Barnehages drives etter Kunnskapsdepartementets «Lov om barnehager», og er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

33 barn i alderen 0-6 år

10 ansatte

8 årsverk