Mentor – en venn og rådgiver

Mentor - en venn og rådgiver

I BKM Østfold er det mye som skjer for barn og ungdom. De aller fleste av disse aktivitetene drives av tenåringer og unge voksne – et engasjement vi uformelt kaller å være mentor. De siste årene har det vært en viktig satsing fra styret og forstanderskapet at denne gruppen kan møtes med nettopp det engasjementet og ansvaret de har med barne- og ungdomsaktiviteter som tema.  Nettopp for å kunne bli en god venn og rådgiver for de man omgås og kan være leder for.

På seminarer, workshop og kurs innen forskjellige ansvarsområder og uformelle samlinger, har mentorene fått mulighet til å bli tryggere i rollen. Spesielt før turen til USA sensommeren 2016 var dette et viktig fokusområde for BKM Østfold, slik at de unge som var med på tur ble tatt hånd om av gode ansvarspersoner.

Det viktigste i vårt arbeid med barn og ungdom er at de møter respekt, omsorg og rom for utfoldelse. Derfor jobber vi med at alle de møter har en god innstilling og representerer våre verdier på en trygg måte.

Det er ikke noe formell deltakelse eller aldersgrense på dette, men målgruppen er ungdom over 17 år som utgjør rundt 200 personer i BKM Østfold.