Misjonsfest – sammen for felles sak

Misjonsfest - sammen for en felles sak

I årsrapporten for 2015 skrev vi om at BKM Østfold hadde fått jobben som vertskap for neste års misjonsfest, og i år kan vi melde om en spennende planleggingsperiode og vellykket gjennomføring. Misjonsfestene er internasjonale høydepunkt for BKM, to ganger i året arrangeres disse av forskjellige menigheter i hele verden. Vår fest ble holdt i april på Quality Hotel i Sarpsborg, med rundt 600 gjester. Så godt som alle medlemmene i BKM Østfold var med i planlegging og gjennomføring av arrangementet som ble livesendt på BrunstadTV.

Ett år før festen ble holdt fikk vi tildelt arrangørjobben, men siden vi allerede hadde tett program og få frie ressurser måtte vi vente et halvt år før vi startet skikkelig med forberedelsene. Det ble derfor en stram kalender, og det gjaldt å jobbe effektivt og smart. Det første vi gjorde var å samle hele menigheten til idédugnad, noe som ga mange gode forslag å bygge videre på. Ganske fort etablerte vi en festkomité som fungerte som lim mellom arbeidsgruppene lokalt og eksternt.

Ungdommene lokalt stod for band med egenkomponerte musikkstykker, kor og solister, danseshow med 40 dansere, to programledere, barnekor, livestudio med besøk og flere filmproduksjoner.

Filmteamet leverte alle produksjonene selv, fra manus og opptak til etterarbeid som klipp, musikk og effekter.

Alt arbeidet var frivillig og ulønnet, og vi opplevde at medlemmene syntes det var morsomt og givende å være med. Disse månedene ble en spesiell tid for oss som menighet, vi jobbet mye sammen, fikk nye utfordringer og måtte yte litt ekstra for å finne de beste løsningene. Prosjektet knyttet oss sterke sammen og viste oss at sammen kan vi få til mer enn vi trodde på forhånd.