Antall personer

Under 12 år

13-36 år

36 til 60 år

Over 60 år

2017 - et innholdsrikt år

Forstander: Ole L. Olsen
Forstander: Ole L. Olsen

Også dette året har vi lagt bak oss nå, og kan se tilbake på utallige aktiviteter og samlinger i BKM Østfold. Det har vært mange større og mindre prosjekter, i tillegg til våre faste møter og arrangement. I en stor virksomhet er det viktig å gi gode rammer for deltakerne, slik at de kan utfolde seg med ideer og eierfølelse. Vi har en sterk visjon om å ha en pulserende virksomhet hvor alle finner sin måte å delta og kjenne tilhørighet. For oss er det spesielt viktig å gi gode tilbud til barn og ungdom, og det skal vi fortsette å utvikle!

Jeg ser fram til et nytt spennende år med mye aktivitet i 2018.

Høydepunkter

Det er mange arrangementer i løpet av et år, for en aktiv menighet som BKM Østfold. I tillegg til våre faste samlinger på søndag, var medlemmene samlet for å feire høytider, delta på konferanser på Brunstad og andre samlinger som ble arrangert. Vi har trukket frem noen høydepunkter.

Timeline

2017

januar 5

JANUAR

JANUAR
Januar startet opp med samling for alle ungdommer som ønsker å være en mentor for de som er yngre. Engasjementet vi kaller mentor, ble startet opp i 2016.

mars 8

MARS

MARS
180 ungdommer dro på tur til den norske fjellheimen. Aktiviteter som langrenn, alpint og rebusløp var blant det ungdommene kunne engasjere seg i.

mars 31

MARS

MARS
En helg i mars var rundt 40 gutter i ungdomsalder samlet til LAN, sport og action.

april 21

APRIL

APRIL
I påskeuken arrangerte igjen BCC påskecamp, og oppslutningen var stor også fra BKM Østfold.

mai 4

MAI

MAI
For de 17 ungdommene som er med på årets trosopplæring ble det arrangert en fjelltur sammen med de ansvarlige voksne.

mai 14

MAI

MAI
Venner og familie feiret de 17 ungdommene som gikk over i voksenlivet. Et år på trosopplæring ble avsluttet med en høytidelig markering.

mai 16

MAI

MAI
16.mai arrangeres det alltid en ungdomsfest, med oppbyggelse, underholdning og god mat.

mai 17

MAI

MAI
Hele Norges festdag feires også på Furuheim. Etter at folketogene i byene og arrangementer på skolene er ferdig, samles medlemmene til mer feiring med korps, boder og leker for barna.

mai 25

MAI

I mai ble det årlige årsmøtet for BKM Østfold arrangert, og regnskapet ble lagt frem.

juni 18

JUNI

JUNI
Før ferien inntar sommernorge, møtes medlemmene til felles avslutning, med aktiviteter for barna, teater og båttur.

juni 24

JUNI

JUNI
Sankthansaften ble feiret på Furuheim.

juli 13

JULI

JULI
Rundt 70 unge menn reiste til fjells, samlet om oppbyggelse, fisking og hiking.

august 19

AUGUST

AUGUST
BCC har utviklet en strategi- og handlingsplan mot vold og grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. I denne forbindelse ble det avholdt kurs for alle over 18 år som arbeider med/deltar på barne- og ungdomsaktiviteter.

september 9

SEPTEMBER

SEPTEMBER
I september ble høstens første samling for de som ønsker å være med på engasjementet mentor.

november 12

NOVEMBER

NOVEMBER
En søndag i november, i nydelig høstsol, trasket 84 barn og en håndfull voksne over jordet og inn i skogen. Søndagsskolen hadde turdag, og med klatreløyper, kakao, pølser og popcorn på grillen kunne ikke turen bli annet enn vellykket.

november 18

NOVEMBER

NOVEMBER
BCC arrangerte høsten 2017 en stor idedugnad for å få inn innspill på hvordan fremtidens konferanser skal være. Medlemmene i BKM Østfold engasjerte seg, og samlet seg flere kvelder for idemyldring. Les mer om idedugnaden på BCC sine sider her.

desember 6

DESEMBER

DESEMBER
Seniorene var invitert til seniorgruppen i Sandefjord på felles samling.

desember 15

DESEMBER

DESEMBER
Julebord for de voksne ble en suksess dette året, hvor det var lagt opp til et variert program med oppbyggelse, stemningsmusikk, underholdning og god mat.

desember 17

DESEMBER

DESEMBER
Alle barn i søndagsskolealder med deres foreldre og besteforeldre var invitert til juletrefest. Festen ble arrangert på tradisjonelt vis med underholdning, leker, boller og brus og juletregang.

desember 20

DESEMBER

DESEMBER
200 festpyntede ungdommer var klare for julebord, et av årets virkelige høydepunkter.