Årsrapport for BKM Østfold 2017

Antall personer

Under 12 år

13-36 år

36 til 60 år

Over 60 år

2017 - et innholdsrikt år

Forstander: Ole L. Olsen
Forstander: Ole L. Olsen

Også dette året har vi lagt bak oss nå, og kan se tilbake på utallige aktiviteter og samlinger i BKM Østfold. Det har vært mange større og mindre prosjekter, i tillegg til våre faste møter og arrangement. I en stor virksomhet er det viktig å gi gode rammer for deltakerne, slik at de kan utfolde seg med ideer og eierfølelse. Vi har en sterk visjon om å ha en pulserende virksomhet hvor alle finner sin måte å delta og kjenne tilhørighet. For oss er det spesielt viktig å gi gode tilbud til barn og ungdom, og det skal vi fortsette å utvikle!

Jeg ser fram til et nytt spennende år med mye aktivitet i 2018.

Høydepunkter

Det er mange arrangementer i løpet av et år, for en aktiv menighet som BKM Østfold. I tillegg til våre faste samlinger på søndag, var medlemmene samlet for å feire høytider, delta på konferanser på Brunstad og andre samlinger som ble arrangert. Vi har trukket frem noen høydepunkter.

 

180 ungdommer dro på tur til den norske fjellheimen. Aktiviteter som langrenn, alpint og rebusløp var blant det ungdommene kunne engasjere seg i.

En helg i mars var rundt 40 gutter i ungdomsalder samlet til LAN, sport og action.

Kvinnekonferansen på Brunstad, arrangert av Brunstad Christian Church, avholdes i mars. Flere av menighetens kvinner deltok.
Januar startet opp med samling for alle ungdommer som ønsker å være en mentor for de som er yngre. Engasjementet vi kaller mentor, ble startet opp i 2016. Les mer om dette her.

I påskeuken arrangerte igjen BCC påskecamp, og oppslutningen var stor også fra BKM Østfold. Les mer her.

16.mai arrangeres det alltid en ungdomsfest, med oppbyggelse, underholdning og god mat.

Hele Norges festdag feires også på Furuheim. Etter at folketogene i byene og arrangementer på skolene er ferdig, samles medlemmene til mer feiring med korps, boder og leker for barna.

For de 17 ungdommene som er med på årets trosopplæring ble det arrangert en fjelltur sammen med de ansvarlige voksne.

Venner og familie feiret de 17 ungdommene som gikk over i voksenlivet. Et år på trosopplæring ble avsluttet med en høytidelig markering. Les mer om trosopplæring i BCC her.

I mai ble det årlige årsmøtet for BKM Østfold arrangert, og regnskapet ble lagt frem.

Før ferien inntar sommernorge, møtes medlemmene til felles avslutning, med aktiviteter for barna, teater og båttur.

Sankthansaften ble feiret på Furuheim.

Rundt 70 unge menn reiste til fjells, samlet om oppbyggelse, fisking og hiking.

BCC har utviklet en strategi- og handlingsplan mot vold og grenseoverskridende atferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. I denne forbindelse ble det avholdt kurs for alle over 18 år som arbeider med/deltar på barne- og ungdomsaktiviteter.

I september ble høstens første samling for de som ønsker å være med på engasjementet mentor.

En søndag i november, i nydelig høstsol, trasket 84 barn og en håndfull voksne over jordet og inn i skogen. Søndagsskolen hadde turdag, og med klatreløyper, kakao, pølser og popcorn på grillen kunne ikke turen bli annet enn vellykket.

BCC arrangerte høsten 2017 en stor idedugnad for å få inn innspill på hvordan fremtidens konferanser skal være. Medlemmene i BKM Østfold engasjerte seg, og samlet seg flere kvelder for idemyldring. Les mer om idedugnaden på BCC sine sider her.

Seniorene var invitert til seniorgruppen i Sandefjord på felles samling.

Alle barn i søndagsskolealder med deres foreldre og besteforeldre var invitert til juletrefest. Festen ble arrangert på tradisjonelt vis med underholdning, leker, boller og brus og juletregang.

200 festpyntede ungdommer var klare for julebord, et av årets virkelige høydepunkter.

Julebord for de voksne ble en suksess dette året, hvor det var lagt opp til et variert program med oppbyggelse, stemningsmusikk, underholdning og god mat.