Idédugnad

Idédugnad med fokus på framtiden

Sommeren 2017 ble det satt i gang en idédugnad fra BCC i forbindelse med gjennomføring av framtidens konferanser på Oslofjord. BCC ønsket å få kreative ideer og innspill fra sine medlemmer. Lokalmenighetene ble derfor anbefalt å arrangere workshops og samarbeide om å finne gode ideer og muligheter for framtiden.

Høsten 2017 holdt vi derfor 4-5 samlinger med dette som tema. En arbeidsgruppe på rundt 10 personer tok ansvar for dette, og leverte flere innspill. Noen av innspillene gikk på infrastruktur og utforming, noen på bo- og spisemuligheter, men andre handlet om det sosiale og underholdning. Noen av våre forslag fikk direkte gjennomslag, og BKM Østfold tar initiativ og ansvar for å arrangere flere temafester på BCCs konferanse sommeren 2018.