Mentor

Mentor

Trygge barn - de voksnes ansvar!

I årsrapporten for 2016 skrev vi om mentorprogrammet vi har for ungdommer. Les mer om dette her. Også i 2017 har dette engasjementet vært høyt og i BKM Østfold har vi rundt 120 medlemmer over 20 år som er aktive med i aktiviteter og foreninger for yngre barn og ungdom.

Opplæring av mentorer

Rundt påske arrangerte BCC en internasjonal samling for representanter fra alle lokalmenigheter og presenterte BCCs strategi- og handlingsplan mot vold, grenseoverskridende adferd og seksuelle overgrep mot barn og ungdom: “Trygge barn, de voksnes ansvar”. Kurset innfører verktøy i både å forebygge og håndtere overgrep, mobbing, omsorgssvikt og andre situasjoner som trenger at voksenpersoner tar ansvar.

Les om kurset og BCCs policy her.

Høsten 2017 gjennomførte alle som deltar i barne- og ungdomsarbeidet lokalt i BKM Østfold det samme kurset. I henhold til retningslinjene signerte alle kursdeltakerne egenerklæring om å ha gjennomført kurset, i tillegg til å levere politiattest og erklæring om taushetsplikt.

Kurset har blitt fulgt opp med flere samlinger hvor lederne samarbeider om caser, diskuterer muligheter og mål for sin aktivitetsgruppe. Disse samlingene gjennomføres sammen med ledelsen i BKM Østfold, og vi jobber bevisst med å ha en åpen kultur med lav terskel for samarbeid.

Case brukt på samling for mentorer

«Bestreb deg på å ha god kontakt med hvert enkelt barn eller ungdom. Det er stor betydning at man føler seg sett, at man blir verdsatt.»

 1. Ett av barna er tydelig utenfor og blir ikke inkludert i «gjengen».
  • Hvordan kan man trygge barnet, så det også føler seg sett?
  • Kan vi bidra til at det blir lettere å få venner?
 2. Noen «bestevenner» er veldig dominerende og kan ta oppmerksomheten fra hele gruppa.
  • Hvordan kan man justere dette, uten at det går negativt ut over noen av barna?
 3. Det er barn på gruppa som har litt spesielle behov – det kan være konsentrasjonsvansker, fysiske utfordringer, sosialt utilpass osv.
  • Hvordan kan man gi barnet mer oppfølging?
  • Hvordan kan lederne hjelpe til slik at barnet kan trives?

Påskecamp for ungdom

Hvert år arrangerer BCC og samarbeidende barne- og ungdomsforeninger påskecamp for ungdommer, og det har i løpet av få år blitt et høydepunkt for ungdom fra hele verden. Mange fra BKM Østfold deltar også der, og i 2017 var over 100 av våre medlemmer på campen. Målgruppen her er ungdom under 20 år, og mentorer arrangerer titalls forskjellige aktiviteter i fem dager. De lokale foreningene i Østfold er med å arrangere og tilrettelegger for at alle som ønsker skal kunne delta på dette.