Mangfold

Året 2018 – et rikt og sterkt fellesskap

Vår kristne tro er grunnlaget for deltakelse på våre møter og aktiviteter, og den gir oss et rikt og sterkt fellesskap. Ut over å dele tro, skal det være uforpliktende å være medlem hos oss, og hvert medlem kan delta på den måten som passer for seg. Den opplevelsen hvert menneske sitter igjen med er hele verdien av vår virksomhet, og det gjør at mennesket skal komme først i de prioriteringer og verdivalg vi tar.

Ansvarlige voksne

Ansvarlige voksne

For BKM Østfold er det viktig å fortsette satsingen på trygge rammer i barne- og ungdomsarbeidet. Derfor har vi fokus på forebyggende arbeid.

Styret i BKM Østfold 2018

Regnskap

I 2018 ble det gjort endringer i styret for BKM Østfold. Trond Andersen avsluttet sin jobb i styret etter mer enn 9 år som styremedlem. Knut Arild B. Evensen og Ørjan Ådalen ble valgt inn som nye styremedlemmer. Styret ble derfor styrket med ytterligere en person i fht. tidligere år.

Høydepunkter

Året 2018 inneholdt mange høydepunkter i tillegg til våre faste aktiviteter, som søndagsmøte, søndagsskole og ungdomsmøte.

Aktiviteter for barna

Frivillighet som bærebjelke

Hele vår virksomhet er basert på frivillighet, og ingen av medlemmene utfører lønnet arbeid i BKM Østfold. Vi er både stolte og takknemlige over den store deltakelsen, og stolte over å være en del av frivillighetskulturen i Norge.