Ansvarlige voksne

Ansvarlige voksne

Trygge rammer

For BKM Østfold er det viktig å fortsette satsingen på trygge rammer i barne- og ungdomsarbeidet. Derfor har vi fokus på forebyggende arbeid. Les mer om dette her. Vi har absolutt nulltoleranse for alle former for grenseoverskridende adferd og krenkelser, og arbeider systematisk for først og fremst å forebygge, men også for å avdekke og følge opp uønskede hendelser. For alle som er involvert i våre barne- og ungdomsaktiviteter, er det krav om kursing, selverklæringer og politiattester. Det legges sterk vekt på et holdningsskapende arbeide, og kunnskap som forebygger.

I denne forbindelsen ble det høsten 2018 arrangert et oppfølgende seminar, i regi av BCCs sentrale ressursteam. Både barne- og ungdomsarbeidere og foreldrene var invitert. Vårt felles mål er å legge til rette for en trygg og lykkelig barne-og ungdomstid. For å kunne lykkes med det, ser vi det som avgjørende at vi har en felles forståelse, som omsorgsgivere for dette viktige arbeidet, og for hvert barns ukrenkelige verdi og behov.

 

Bevisstgjøring og inkluderingsarbeid

I arbeidet med å forebygge alle former for grenseoverskridende adferd og krenkelser, har vi jobbet tett med våre samarbeidsforeninger, blant annet Aktivitetsklubben Østfold.

Som et ledd i dette arbeidet, har BKM Østfold opprettet en lokal AMUH-gruppe (arbeidsgruppe mot uønskede hendelser). Tonje L. Olsen er en av de som er engasjert i dette arbeidet.

“Det er viktig for oss at alle barn og ungdommer er trygge og trives i våre aktiviteter, og at lederne får kompetanse til å møte forskjellige behov.” Tonje L. Olsen, lokal ressursgruppe.

Les bcc.no sin reportasje fra samme seminar, avholdt hos vår nabomenighet BKM Oslo/Follo:

https://bcc.no/2018/11/omsorgsarbeid-alle-skal-kjenne-at-de-har-en-plass/