Året 2018 – et rikt og sterkt fellesskap

Mangfold

Fellesskap

Vår kristne tro er grunnlaget for deltakelse på våre møter og aktiviteter, og den gir oss et rikt og sterkt fellesskap. Ut over å dele tro, skal det være uforpliktende å være medlem hos oss, og hvert medlem kan delta på den måten som passer for seg. Den opplevelsen hvert menneske sitter igjen med, er hele verdien av vår virksomhet, og det gjør at mennesket skal komme først i de prioriteringer og verdivalg vi tar.

Med vår store virksomhet, blir menigheten på mange måter et arbeidsfellesskap, der medlemmene jobber side om side. 2018 er et fint, arbeidsomt år å se tilbake på. Spesielt de mange timene som er lagt ned av frivillig, gratisarbeid i aktivitetene våre, er en stor bærebjelke i det hele.

Ulønnet frivillighet

Vi er i så måte en del av den godt etablerte dugnadstradisjonen i Norge, hvor foreningsarbeid er basert på ulønnet frivillighet. Takket være mange engasjerte medarbeidere, er det mulig å holde i gang en stor menighetsvirksomhet med mange forskjellige aktiviteter. Omtrent daglig er det program på Furuheim, eiendommen vår i Borge, Fredrikstad. Spesielt er tilbudet til barn og ungdom høyt prioritert og viktig for oss. Over 200 barn og 100 ledere deltar i forskjellige aktiviteter.

Forstander Ole L. OlsenDe siste årene har vi hatt en økende satsing på nettopp tilbud for barn og ungdom. Ikke minst har opplæring av frivillige, og god kontakt på tvers av roller og ansvar, vært høyt prioritert. Vi vil at det skal være trygge rammer, både for de som har ansvar og for de som deltar. Derfor jobber vi bevisst med å bygge en kultur med respekt, likeverd og lav terskel for å ytre sine ønsker og meninger. Vi tror det øker trivsel og motivasjon når man som deltaker også opplever å kunne påvirke med sine evner og ideer. For meg personlig er det viktig å jobbe for en kultur hvor medlemmenes bidrag blir høyt verdsatt.

Derfor takker jeg alle våre gode medlemmer – og medarbeidere i menighetslivet – for et innholdsrikt år!

Forstander Ole L. Olsen