Frivillighet som bærebjelke

Aktiviteter for barna

Hele vår virksomhet er basert på frivillighet, og ingen av medlemmene utfører lønnet arbeid i BKM Østfold. Vi er både stolte og takknemlige over den store deltakelsen, og stolte over å være en del av frivillighetskulturen i Norge.

Når hele vår menighetsvirksomhet baserer seg på frivillighet, så er det mange slags arbeide dette gjelder. Vi har frivillige innen blant annet forkynnelse, trosopplæring, musikkformidling og søndagsskole. I tillegg er det de mer driftsbaserte oppgavene som rengjøring, matlagning, vedlikehold og regnskap.

HeleneLindberg

For meg personlig, er det veldig givende å være sammen med gode venner, på tvers av alder og ‘rang’. Å bidra til fellesskapet er jo både en selvfølge og en nødvendighet, og en glede!

Helene Lindberg

Aktivitetsdag for barna

I 2018 hadde Aktivitetsklubben Østfold et stort prosjekt som spesielt beskriver dette  – de leverte aktivitetsdager for barna på de internasjonale sommerstevnene på Oslofjord Convention Center i Vestfold. I to omganger – på stevner i juli og i august – arrangerte de aktiviteter og underholdning for flere tusen barn. Mange av BKM Østfold sine medlemmer bidro med frivillig innsats i prosjektet.

En prosjektgruppe på nær 50 personer jobbet med forberedelser i flere måneder, og flere og flere ble involvert jo nærmere de kom leveransetidspunkt. I løpet av de to dagene i juli, leverte AK og BKM Østfold i overkant av 2000 arbeidstimer.

Les artikkelen bcc.no skrev om prosjektet:
https://bcc.no/2018/07/hvordan-aktiviserer-man-2-000-barn-samtidig/

Vi har forskjellige evner og muligheter, og jeg ser det som viktig å bidra der jeg kan. Hvis vi alle tenker slik, blir det en helhet i arbeidet, og mye bra blir gjort. Personlig får jeg også mye tilbake ved å bidra. Foruten gleden ved å bidra til menighetens virksomhet, så opplever jeg mye trivelig når vi arbeider sammen. Dette er en motivasjonsfaktor i seg selv.

Bjørnar Bårdsen

BjørnarBårdsen

Samarbeidende foreninger

Mange av barna og ungdommen i BKM Østfold, deltar også ukentlig i aktiviteter i regi av de samarbeidende foreningene, Brunstad Ungdomsklubb, Aktivitetsklubben, og Xercize. Disse foreningene er en del av Brunstad Christian Churchs ungdomsarbeid, og har som mål å fremme den kristne tro og lære blant unge over hele verden slik den er definert i BCC. I Østfold er det ulike lokallag av disse foreningene, som tilbyr et variert aktivitetstilbud for ungdommene og barna, både innenfor sport, gaming, klatring og friluft.

Aktivitetsklubb med høye ambisjoner

Sammen med mange andre barn og ungdommer er Emilie Minge (28) på Furuheim hver tirsdag, der AK har sine aktiviteter. Hun er en av fire i det lokale styret for AK. Det er 131 medlemmer i AK her lokalt, 88 barn og 43 ledere. Barna har valgt gruppe etter interesse, og lederne er fordelt på faste grupper. Aktivitetene de tilbyr er blant annet sport, friluft, hobby og mat.

“At barna trives og får gode relasjoner til hverandre, er vår største prioritering på AK. Vi ønsker at barna skal føle seg hørt og at deres stemme er av verdi. De blir inkludert i å planlegge aktiviteter, og hver gruppe har et naturlig fokus med barna under samlingene, hvor de snakker om hvordan de skal være mot hverandre så alle trives”, forteller Emilie Minge.

I løpet av 2018 tok styret flere grep for å skape mer trivsel, og enda bedre og tryggere rammer for barna.

– Hver måned har en representant for styret et kort møte med alle hovedlederne, for å ta opp problemstillinger knyttet til det sosiale i gruppen, og for å løse praktiske utfordringer. Alt for at vi stadig skal være i utvikling som en klubb, med barnas beste i sentrum. Vi har også utviklet felles retningslinjer for alle mentorer på AK, for å sikre god kvalitet i arbeidet med barna. Vi ønsker å ha en lavterskelkultur overfor foreldre. De vet hvordan de kan melde fra om ønsker og behov for sine barn, slik at vi kan finne de beste løsningene sammen.