Høydepunkter 2018

Inspirasjonsseminar

Inspirasjonsseminar om Brunstad

I starten av året ble det avholdt et inspirasjonsseminar. Her ble medlemmene presentert for de mange nye programtilbudene som ville finne sted på BCCs sommerstevner på Oslofjord Convention Center i 2018. Utbyggingen som foregår på stedet, gir nye muligheter som medlemmene av BKM Østfold kan ta del i, i form av blant annet økt overnattingskapasitet. Vi ble også invitert til å delta med frivillig innsats som kunne forbedre arrangementet for de mange internasjonale gjestene som var ventet.

Trosopplæring for 10. klassingene

I mai arrangeres det tur for de ungdommene som deltar i trosopplæringen.  14 ungdommer var på tur til den norske fjellheimen dette året. Trosopplæring tilbys hvert år til alle ungdommer som går i 10. klasse. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte, og det legges vekt på at dette skal åpne for refleksjon og samtale. Ungdommene og deres ledere samles en kveld i måneden, i tillegg til en tur og en avslutningsfest.

Årsmøte

I mai ble årsmøtet  for BKM Østfold avholdt i vår storsal på Furuheim. Årsregnskapet ble gjennomgått, og årsresultatet ble kr 11,4 millioner. Egenkapitalen er styrket i løpet av året og er nå på kr 77,4 millioner (71%). I tillegg ble det satt av tid til at medlemmene kunne stille spørsmål til styret. Det ble også gjennomført en anonym avstemning på årsmøtet som omhandlet hvordan vi skulle forvalte våre innsamlede midler. 143 stemmer ble avgitt, og ga styret viktige svar på hva medlemmene ønsker.

Seniortreff

Vår seniorgruppe fikk besøk av seniorgruppa fra BKM Eiker. Sammen besøkte de blant annet Gamlebyen. Her var de på guidet tur og fikk omvisning i hjemmet hvor grunnleggeren av vårt  trossamfunn, Johan O. Smith, bodde en tid som barn og ungdom.

Ungdomstur til Danmark

I juni var ungdommene fra BKM Østfold på tur til BKM Holstebro i Danmark. Ungdommene der hadde forberedt besøket, og det ble en fartsfylt helg med mange aktiviteter, i tillegg til trosoppbyggelse og samlinger på kveldene. Sankthansfeiring ble det også!

Sommeravslutning

Sommeravslutning for barna på søndagsskolen

Søndagsskolen, som er vårt tilbud til barna, hadde sin sommeravslutning på Furuheim. Det var til sammen 150 barn fra 4 til 12 år som fikk være med på vann- og strandaktiviteter, båtturer og felles leker.

Julefest for ungdommen

Feststemte ungdommer møtte forventningsfullt opp til et av årets høydepunkter – ungdommens julebord. Kvelden var fylt med oppbyggelse, julemiddag og underholdning.

Julefester

I tillegg til ungdommens julebord, ble det arrangert julebord både for seniorgruppa og for menighetens voksne medlemmer.  Dette er samlinger hvor det kristne budskapet står i sentrum, inkludert julesanger og juleevangeliet.

Mentor - en god venn og rådgiver

I mars ble det arrangert mentorsamling, hvor over 70 av de som er ledere i barne- og ungdomsarbeidet vårt deltok. Temaet var inkludering, samhold og oppmerksomhet. Det ble blant annet delt ut caser som mentorene skulle løse gruppevis. Mentor er et begrep vi bruker på de tenåringene og unge voksne som er engasjerte i barne-og ungdomsarbeidet i BKM Østfold. Siden 2016 har det vært jobbet aktivt for og med denne gruppen unge voksne, med kursing, seminarer og samlinger. Alt for å gjøre dem tryggere i sin rolle, og nettopp være en god venn og rådgiver for de barna de skal være leder for.

16.mai - for ungdommen

Tradisjonene tro ble det arrangert 16.mai-fest for ungdommene i BKM Østfold. I slike sammenhenger er det åndelig oppbyggelse, god mat og underholdning som står på programmet. Slike samlinger, hvor det også legges stor vekt på samhold og tilhørighet, betyr mye for ungdommen.

Feiring av nasjonaldagen

Vi feiret Norges nasjonaldag, 17. mai, på Furuheim, etter at vi hadde deltatt på arrangementer i sentrum og på lokale skoler. Med barnetog, servering av pølser, is og brus, leker for barna og lotterier, er dette en dag med mye engasjement og glede.

Trosopplæring - avslutning

Vi holdt fest, i mai, for de 14 ungdommene som hadde fullført trosopplæringen. I fullsatt sal ble de feiret sammen med familie og venner.  Ungdommene fikk boken «Hyrde og Profet» av Kåre J. Smith i gave fra menigheten.

Aktivitetsdag for barna

Mange av medlemmene i BKM Østfold deltok på BCCs sommerstevne på Oslofjord Convention Center. Blant annet var mange frivillige med på å arrangere aktivitetsdag for alle barna på stevnet.

Trygge barn - de voksnes ansvar

Ansvarlige voksne

I november ble det arrangert seminar for alle over 18 år med temaet “trygge barn – de voksnes ansvar”. BCC Ressursteam holdt kurset.

Juletrefest

Juletrefest16.desember var det klart for den tradisjonelle juletrefesten for søndagsskolen. Med skuespill, sang, pepperkaker og gløgg, besøk av nissen og juletregang ble det en fin avslutning på året.

Medlemmene i BKM Østfold deltar også på BCC-konferanser på Oslofjord Convention Center i Vestfold. I 2018 ble det gjennomført 8 konferanser, blant annet påske-, sommer- og nyttårskonferanser.