Året 2019 – fellesskap og frivillighet

Sankthansaften på Furuheim, Skjærviken

Et variert og innholdsrikt år

Igjen er det tid for å takke alle våre medlemmer for et fint år. 2019 har vært variert og innholdsrikt for BKM Østfold, med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement.

Som vanlig jobber vi hver uke systematisk og målrettet for at våre medlemmer, ikke minst barn og unge, skal oppleve trygghet og tilhørighet.

Vår kristne tro

Vår hovedvirksomhet er å samles om vår kristne tro, og hvert medlem skal kunne delta i våre aktiviteter som det passer for hver enkelt. Hver uke har vi derfor faste samlinger for ulike aldersgrupper; ungdomsmøter, søndagsmøter og søndagsskole for barna. Vi ønsker for våre medlemmer at de opplever dette fellesskapet som en sunn og god arena for personlig utvikling i sitt kristenliv.

Frivillig og ulønnet deltagelse

Alle våre aktiviteter og tilbud er arrangert på frivillig og ulønnet basis av medlemmene, og vi setter stor pris på deres store innsats og oppslutning. Spesielt gjelder det tilbud rettet mot barn og ungdom, en gruppe det er ekstra viktig for oss at skal ha gode og trygge vilkår.

Uten støtten fra våre mange engasjerte medlemmer kunne vi ikke opprettholdt dagens tilbud for de ulike aldersgruppene. Vi er derfor stolte og takknemlige for alles medvirkning til fellesskapet.

BKM Østfold ønsker fortsatt å være handlekraftig inn i fremtiden, og bidra til gode oppvekstvilkår og livsutfoldelse innenfor sunne og kristne rammer.

Styret

Nytt styre

I og med at to styremedlemmer ønsket avløsning har styret fått ny sammensetning. Samtidig ble styret utvidet med en person da Håvar Ådalen, Dina Øverland Lindberg og Aline Østmoen gikk inn for Solfrid F. Kronstad og Judith Ådalen. Nytt styre for 2020 består av Dina Øverland Lindberg, Aline Østmoen, Håvar Ådalen, Knut Arild Bjørgo Evensen, Ørjan Ådalen og Morten Ådalen. 

Ny styreleder er Håvar Ådalen.

Håvar Ådalen

Håvar Ådalen
styreleder

Dina Øverland Lindberg

Dina Øverland Lindberg
styremedlem

Knut Arild Evensen

Knut Arild Bjørgo Evensen
styremedlem

Aline Østmoen

Aline Østmoen
styremedlem

Morten Ådalen

Morten Ådalen
styremedlem

Ørjan Ådalen

Ørjan Ådalen
styremedlem