Tilskudd til kristent ungdomsarbeid

Ungdomsarrangement BKM Østfold

Verdifullt ungdomsarbeid

Brunstad Ungdomsklubb Østfold (BUK Østfold), vår samarbeidende forening, tilbyr ukentlig gode aktivitetstilbud for mange ungdommer i alderen 13-18 år. Dette ungdomsarbeidet er viktig for oss, og vi ønsket å gi et større tilskudd til det kristne formålet. Et slikt tilskudd ville gjøre det mulig for medlemmene i ungdomsklubben å delta på ungdomscamper i regi av Brunstad Ungdomsklubb. 

Ekstraordinært årsmøte BKM Østfold

Ekstraordinært årsmøte

I januar 2019 ble alle BKMs medlemmer over 18 år innkalt til ekstraordinært årsmøte på Furuheim, der et av temaene var tilskudd til BUK.

Til sammen ble det gitt støtte til dette kristne ungdomsarbeidet på totalt 3 MNOK i 2019.

Dette kristne arbeidet for ungdom er viktig og høyt prioritert av BKM Østfold, og vi opplever også at det er spesielt verdsatt blant våre unge medlemmer. Vi er glade for å kunne bidra for de drøyt 200 medlemmene i BUK Østfold, sier styreleder Håvar Ådalen.

Håvar Ådalen

Dette kristne arbeidet for ungdom er viktig og høyt prioritert av BKM Østfold, og vi opplever også at det er spesielt verdsatt blant våre unge medlemmer. Vi er glade for å kunne bidra for de drøyt 200 medlemmene i BUK Østfold.“ 

Håvar Ådalen, Styreleder