Brunstad Kristelige Menighet Østfold er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC). Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkeltes kristenliv og grunnlaget for vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for.

Kort om oss

Vi holder til på Furuheim i Borge, hvor vi har eiendom med aktivitetssenter, fine uteområder og strandlinje. En del av senteret leies ut til Skjærviken Barnehage. Eiendommen kjøpte vi midt på 70-tallet, og i 1998 sto dagens hovedbygg ferdig. Da var også de to lokalmenighetene i Fredrikstad og Sarpsborg slått sammen, og medlemmene våre er for det meste bosatt i de to byene.

 

Vår kjernevirksomhet

Vår kjernevirksomhet er samlingene rundt vår kristne tro, blant annet møter, bibeltimer, søndagsskole. I tillegg driver vi et stort aktivitetstilbud spesielt rettet mot barn og unge. Alt gjøres på frivillig basis, vi har ingen ansatte eller betalte medlemmer.

 

BKM Østfold teller i dag 735 medlemmer, med denne fordelingen

Under 12 år

13 - 25 år

26 - 59 år

Over 60 år

Vår visjon

Vår visjon er å gi hvert medlem gode opplevelser og et sted å dele sin tro. Dette tror vi er med å gi grunnlaget for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Vi arbeider for at hvert enkelt medlem kan leve et fritt og godt personlig kristenliv, og samtidig kjenne at man er en del av fellesskapet.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.