Fra styret

Et annerledes år

2020 har vært et år utenom det vanlige. Covid-19 har preget store deler av året. I vår forening samles det vanligvis mange mennesker på ulike arenaer i løpet av en uke, men dette har ikke vært mulig i året som gikk.

Vi har vært kreative innenfor trygge rammer, og gjennomført mye av møtevirksomheten vår online. Dette har gitt oss lærdom og erfaringer som vi vil dra nytte av i de kommende årene. Våre samarbeidende foreninger har også gjort en strålende innsats for å opprettholde aktivitetstilbud for barn og ungdom innenfor gjeldende smittevernsregler.

I 2020 ble det gjennomført et ordinært årsmøte. Her kunne medlemmene benytte seg av sin medbestemmelsesrett i form av avstemming for saker som ble fremlagt.

Endringer i styret

Tidlig i 2020 gjorde BKM Østfold noen endringer i styret, der to representanter gikk ut, og tre nye kom inn. Vi ønsker å takke tidligere styremedlemmer for innsatsen de har gjort gjennom flere år. Styret består nå av Håvar Ådalen (styreleder), Dina Øverland Lindberg, Ørjan Ådalen, Knut Arild Bjørgo Evensen, Aline Østmoen Leisterud og Morten Ådalen.

Styret i BKMØ er takknemlige for alle som frivillig bidra på mange forskjellige måter. Det bygger opp under formålet til vår virksomhet, hvor frivillighet er bærebjelken. Vårt hovedfokus er oppbyggelse og fellesskap knyttet til vår kristne tro, og vi ønsker å legge til rette for at alle aldersgrupper kan finne sin plass innenfor gode og trygge rammer.

Med vennlig hilsen fra styret i
Brunstad kristelige menighet Østfold

Håvar Ådalen

Håvar Ådalen
styreleder

Dina Øverland Lindberg

Dina Øverland Lindberg
styremedlem

Knut Arild Evensen

Knut Arild Bjørgo Evensen
styremedlem

Aline Østmoen Leisterud

Aline Østmoen Leisterud
styremedlem

Morten Ådalen

Morten Ådalen
styremedlem

Ørjan Ådalen

Ørjan Ådalen
styremedlem