Stevner på Brunstad

Sportsarrangement for barn og unge under stevne på Brunstad

Stevner på Brunstad

Brunstad i Melsomvik har vært sentralt for menighetens medlemmer helt siden 1956, og er en viktig plass for vår lokalmenighet. Stedet har fra da menigheten kjøpte det i 1956 hatt stor utvikling. Menigheten eide stedet i 50 år, frem til eierskapet i 2006 ble overført til Brunstadstiftelsen. Konferansevirksomheten på stedet drives i dag av Oslofjord Convention Center.

Brunstad i dag

BCC er i dag en av de største kundene på Oslofjord, og arrangerer konferanser for sine medlemmer flere ganger i året, blant annet til påske, nyttår og sommer.  Voksne og barn fra BKM Østfold deltar flere ganger i året aktivt på disse arrangementene og bruker også stedet som feriested. I tillegg er mange av medlemmene med som frivillige under BCCs konferanser på Oslofjord.